Numery dokumentów typu faktura, paragon, mają zazwyczaj swoje specyficzne formaty. Ja korzystam z formatu: [litera/litery przedstawiające typ dokumentu][znak odstępu][numer dokumentu w miesiącu]/[miesiąc]/[rok]. Taki format wymaga odpowiedniego algorytmu, tak, aby można było generować kolejne numery dokumentów. W tym celu stworzyłem usługę, która ma generować numery dla kolejnych dokumentów.

Żeby wygenerować taki numer, musimy najpierw pobrać z bazy numer ostatnigo dokumentu. Repozytorium mam zdefiniowane jako usługę, więc muszę wywołać metodę usługi w usłudze. Aby to zrobić, podczas deklarowania nowej usługi w services.yml, muszę nadać jej odpowiedni argument:

//...
utils.document_number.generate:
  class: ApiBundle\Utils\DocumentNumberGenerator
  arguments: ['@service_container']
//...

Teraz tworzę katalog Utils w AppBundle, a w nim plik o nazwie takiej samej, jak nazwa usługi, czyli:

AppBundle/
├── /...
└── Utils/
  └── DocumentNumberGenerator.php

Teraz w pliku, tworzę klasę:

//AppBundle/Utils/DocumentNumberGenerator.php

namespace ApiBundle\Utils;

use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerInterface as Container;

class DocumentNumberGenerator
{
//...

Dopisuję od razu linijkę z use, w której dodaję przestrzeń nazw dla kontenera DI.

Na samym początku, muszę stworzyć metodę __construct(), przez którą zostanie przypisany kontener usług do zmiennej container.

//...
  private $container;

  public function __construct(Container $container) {
    $this->container = $container;
  }
//...

Teraz mogę pobierać usługi ze zmiennej container.

Tworzę następnie metodę, która zwróci mi wygenerowany numer:

//...
public function getNextNumber(int $userId, $type)
{
  //...
}

Przyjmuje ona dwie wartości, w pierwszej id zalogowanego użytkownika, a w drugiej typ dokumentu.

Teraz pobieram ostatni numer dokumentu z bazy:

$document = $this->container->get('crv.doctrine_entity_repository.document')
  ->createFindLastDocumentNumber($userId, $type)
  ->getResult();

Tutaj właśnie korzystam z usługi pobranej przez zmienną container. Wywołuję metodę createFindLastDocumentNumber($userId, $type), która przyjmuje również dwie wartości, te same, co główna metoda. Tak wygląda ta metoda w repozytorium:

public function createFindLastDocumentNumber(int $userId, $type)
{
  $query = $this->_em->createQuery(
    "
    SELECT d.number
    FROM ApiBundle:Document d
    WHERE d.userId = :userId
    AND d.type = :type
    ORDER BY d.number DESC
    "
  );

  $query->setParameter('userId', $userId);
  $query->setParameter('type', $type);
  $query->setMaxResults(1);

  return $query;
}

Tworzę zapytanie, które pobiera mi ostatni rekord dla zalogowanego użytkownika, gdzie typ jest równy temu z parametru funkcji.

Następnie sprawdzam typ i przypisuje odpowiednie pierwsze litery numeru oraz przypisuję sobie do zmiennych aktualny miesiąc i rok:

if($type=='Rachunek')
  $type='R';
else if($type=='FV')
  $type='FV';

$date = new \DateTime('now');
$month = $date->format('m');
$year = $date->format('Y');

Myślę, że ten fragment jest zrozumiały.

Teraz muszę upewnić się, czy na pewno otrzymałem numer dokumentu, w przypadku gdy go nie otrzymam, to znaczy, że w bazie nie ma dokumentów tego typu, więc przypisuję zmiennej $number wartość ‚001’:

if ($document == null) {
  $number = '001';
}else{
  $number = explode(" ", $document[0]['number']);
  $number = explode("/", $number[1]);

  if($number[1]==$month) {
    $number = intval($number[0])+1;

    if($number<10)
      $number = '00'.$number;
    else if($number<100)
      $number = '0'.$number;

   }else{
     $number = '001';
   }
}

Jeśli natomiast otrzymam numer, to muszę go rozbić na pojedyncze znaki, żeby otrzymać sam numer dokumentu w miesiącu. Najpierw rozdzielam go w miejscu spacji, więc otrzymuję pierwsze litery, oraz numer z datą.

Następnie numer z datą rozdzielam po „/” i otrzymuję tablicę, w której jako pierwszą wartość, otrzymuję numer dokumentu w miesiącu. Sprawdzam jeszcze przed nadaniem numeru, czy nie rozpoczął sie nowy miesiąc, więc prównuję wartość miesiąca ostatniego dokumentu, z aktualnym miesiącem. Jeśli się zgadza, to numer ostatniego dokumentu konwertuję na integer i zwiększam o 1, jeśli nie, to przypisuję wartość ‚001’.

Na koniec dodaję odpowiednią ilość zer przed cyfrą, tak aby zachować odpowiedni format.

Cała funkcja zwraca mi numer w odpowiednim formacie:

return $type.' '.$number.'/'.$month.'/'.$year;

I to wszystko, teraz mogę w kontrolerze, korzystać z mojej nowej usługi:

private function generateDocumentNumber($type)
{
  return $this->get('utils.document_number.generate')->getNextNumber($this->getUserId(), $type);
}

$number = $this->generateDocumentNumber('typ dokumentu');

Tutaj znajduje się cały plik usługi.

Mam już ukończony pierwszy kontroler i w tym tygodniu, powinienem zakończyć pisanie API i zająć się tworzeniem Frontendu. Jeśli nie napotkam żadnych problemów zdrowotnych i innych, to myślę, że wyrobię się w 10 tygodniach i będę miał jeszcze trochę czasu.

Pozdrawiam!
MTK